Plaats:
Kessel, Limburg
Aantal paarden:
4, KWPN, Shetlander
Oppervlakte:
ca. 3.742m2
Opdrachtgever:
Particulier
Opdracht:
- Ontwerp 2D
- Opstellen beplantingsplan
- Aanleg Paddock Paradise
- Leveren en plaatsen voerstations
- Leveren afrasteringsmateriaal en poorten
- Leveren en plaatsen elektrische afrastering
- Leveren van houten hekwerken

Overzicht

Op dit kleine bosperceel moest een situatie gecreëerd worden waar de paarden in vrijheid en veiligheid konden vertoeven. De eigenaren richten het overige terrein in met meditatie- en retraite ruimtes voor bezoekers.

Door afgravingen in het verleden bleek de grootste uitdaging het gebrek aan beschikbare vruchtbare grond voor beplanting. Ook het voldoende watersturend maken van het perceel was gezien het kleine (voor het P.P. beschikbare oppervlak) een uitdaging.
 

 

Education Template