Het negeren van Pathologie

Wanneer wij als Natuurlijk Hoefverzorgers het 4e principe van de Natuurlijke Bekapping – het negeren van Pathologie – juist willen toepassen, dan is het zaak om onderscheid te kunnen maken tussen gezond en ongezond.
Natuurlijk Bekappen is een term geworden die tegenwoordig door veel mensen gebruikt wordt om hun bekapping aan te duiden. Met veel enthousiasme volgt men een cursus, leest één of meerdere boeken en gaat zelfs als professional aan de slag. Met alle beste bedoelingen, ongetwijfeld. Maar doorgaans zonder geleerd te hebben wat nu werkelijk natuurlijk (gezond) of onnatuurlijk (ongezond) is.
De logische volgende vraag luidt dan ook, wat is gezond en wat is ongezond? Met het volgende voorbeeld ga ik dit verduidelijken:

a)    Een gezonde paardenvoet zal bepaalde karakteristieken tonen die kenmerkend zijn voor gezondheid. Bijvoorbeeld:

 • een rechte groeihoek in de toon
 • een strakke witte lijn
 • uniforme zolen
 • en hoefwanden die de grond raken

b)    Een pathologische(ongezonde) voet toont in de meeste gevallen iets is wat hier van afwijkt. Bijvoorbeeld:

 • méérdere groeihoeken in de toon
 • een verwijde witte lijn
 • zolen die putten en kraters vertonen
 • en hoefwanden die de grond níet raken

Wanneer men a) en b) niet of onvoldoende van elkaar kan onderscheiden, heeft dit onherroepelijk gevolgen voor de beoordeling van een hoef. In het slechtste geval komt men dan ook uit bij:

c)    De situatie waarin wordt geprobeerd de voet te controleren zonder echt te weten waar de reis naartoe leidt. Want wanneer is een hoef kort genoeg en wanneer is een hoefwand op de juiste dikte? En wanneer is een voet echt hersteld van zijn pathologie?
U kunt zich wellicht voorstellen dat dit laatste onmogelijk goed te beoordelen valt wanneer je niet echt weet wat gezond is.

Een paard dat wordt blootgesteld aan een onnatuurlijk dieet zal – met name in de hoef – vroeg of laat signalen afgeven. Deze signalen zijn zichtbaar, meetbaar en voor het paard voelbaar.

Wanneer we deze signalen en de mogelijke gevolgen ervan proberen te controleren door ze weg te snijden, raspen, knippen of plakken, dan verwijderen we ons van de holistische zienswijze die dit vak zich ten doel stelt, namelijk het wegnemen van de oorzaak. Een onnatuurlijk dieet bijvoorbeeld, is zo’n oorzaak. En door middel van een meer natuurlijk, gezonder dieet, correct huisvesting, training en hoefverzorging kun je deze ‘oorzaak’ wegnemen en zo de pathologie van binnenuit bestrijden.

Een natuurlijke bekapping is een simulatie van natuurlijke slijtage. Maar wanneer men iets anders doet dan het nabootsen van natuurlijke slijtage, dan heeft dit uiteraard ook een geheel ander gevolg.
Immers..

 • Natuurlijke slijtagepatronen leiden tot natuurlijke groeipatronen
 • Natuurlijke groeipatronen leiden tot natuurlijke  hoefvormen
 • Natuurlijke hoefvormen faciliteren de natuurlijke gangen
 • en de natuurlijke gangen faciliteren natuurlijke gewichtskrachten om zo de natuurlijke bekapping te versterken.

Dit doorlopende proces wordt het paard, zijn voeten en de onderliggende receptoren in de voet volledig ontnomen wanneer we deze in een vorm gaan forceren in plaats van ze geleidelijk in en meer natuurlijke vorm te cultiveren.

En laat nu met name het ‘controleren’ van de voet iets zijn wat thuishoort in de behandelmethoden van traditionele behandelaars. Exact hetgeen waar met name veel natuurlijk bekappers zo fel tegen gekant zijn!

Wat zijn nu de gevolgen en waardoor worden deze mede veroorzaakt? Hieronder heb ik een aantal voorbeelden van Oorzaak en Gevolg weergegeven.

Herkent u iets van uw eigen paard?

Oorzaak

 • Inkorten van de toonwand op een lengte korter dan de natuurlijke lengte van het individuele paard (‘mustang-roll’ tot ín de witte lijn!)
 • Hoefwand op een onnatuurlijke dikte brengen om op die manier de pathologie in de capsule te verminderen.
 • Hoefzolen op inefficiënte wijze ontdoen van dood materiaal (bijvoorbeeld m.b.v. een hoefmes).
 • Inkorten of uitsnijden van steunsels waarbij ook delen van de (harde) zool worden meegenomen.

Gevolg

 • Hypersensitiviteit
 • Vervorming van de voet (‘mustang-roll’ tot in de witte lijn…)
 • Belemmering van het natuurlijke gangenpatroon
 • Instabiliteit hoefcapsule als gevolg van een verminderde bescherming door de (buitenste) hoefwand

De volgende foto’s laten wat hoeven en paarden zien die zijn blootgesteld aan verschillende omstandigheden en leefomgevingen.

foto1

Foto 1 is door mij genomen tijdens een excursie in de Oostvaardersplassen onder leiding van een boswachter. Ziet u de ringen in de hoef? De verschillende groeihoeken wellicht? Niet zichtbaar en verscholen in het gras zijn de brokkelende hoeven. Een ander gevolg van overmatige grasconsumptie.

buitensporig-dikke-paarden

Op foto 2 ziet u hoe buitensporig dik de paarden hier kunnen worden gedurende de zomer. De reden hiervoor? Die mooie groene grasmat waar de dieren zich in de zomer aan te goed kunnen doen.

natuurlijk-bekapte-hoef-1 natuurlijk-bekapte-hoef-2

Op foto 3 en foto 4 zien we een hoef die natuurlijk is bekapt, maar op geheel andere wijze dan wij dit voordragen. De hoefwand is qua dikte gereduceerd tot in de Waterlijn (ongepigmenteerde hoefwand) en de hoef steunt hierdoor primair op de zool.

Een veel voorkomende manier van bekappen en de beredenering erachter is wisselend. Eén reden is dat men denkt de mechanische krachten op de hoefwand te moeten beperken. Een andere reden is dat het paard pijn zou hebben wanneer het in geval van bevangenheid op de hoefwand steunt.

Stuk voor stuk redenaties afkomstig uit de klassieke school. Begrijpelijke redenaties, maar volkomen onnodig en zelfs schadelijk bij het behandelen en bekappen van een (hoefbevangen) paard.

_hoeven-afkomstig-van-een-merrie hoeven-afkomstig-van-merrie-2

Op foto 5 en foto 6 ziet u voorbeelden van hoeven afkomstig van een merrie uit het Great Basin van de Verenigde Staten. Een hoef die vrijwel direct na overlijden van het dier is geconserveerd en dus onveranderd is gebleven.

natuurlijk-bekapte-hoeven-3 natuurlijk-bekapte-hoeven-4

Op de foto 7 en foto 8 ziet u voorbeelden van natuurlijk bekapte hoeven. Niet identiek aan de hoef uit het Great Basin, maar wel een voet met soortgelijke karakteristieken. Ook lijkt deze voet in niets op de voet op de foto’s 3 en 4.

onagers-en-hun-voeten onagers-en-hun-voeten-1

Foto 9 en foto 10 zijn afkomstig van Onagers en hun voeten. Gefotografeerd door mijzelf en prof. Amos Bouskila in de Negev woestijn van Israel. Prof. Bouskila is hoofd van een team wetenschappers dat onderzoek doet naar de Onagers, ook wel de Aziatisch wilde ezel genoemd.

U ziet, er zit meer achter een Natuurlijke Bekapping dan u op het eerste gezicht zou denken.

Wilt u meer weten over mij, het werk van Jaime Jackson en de authentieke Natuurlijke Bekapping? Misschien is een cursus Natuurlijk Bekappen dan iets voor u. Op 23 mei starten er twee cursussen op de Manege Zonder Drempels in Bennekom. Pinksterweekend niets voor u? Ook in juli en als het even kan in juni organiseren we nog een aantal workshops!

U kunt zich inschrijven via ons contactformulier, of door te bellen/mailen naar 06 412 40 410 en info@paddockparadise.eu

Met vriendelijke groeten,

Björn Rhebergen

Natuurlijk Hoefverzorger