Bedrijfsomschrijving

Paddock Paradise Nederland® specialiseert zich volledig op het meer natuurlijk huisvesten van paarden. In samenwerking met verschillende specialisten ontwerpen en realiseren wij een veilige en duurzame leefomgeving voor uw dieren.

Kwalitatief hoogwaardig hooi is onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfsvoering en om die reden importeren wij sinds 2011 op kleine schaal biologisch hooi uit landen binnen de EU waar de intensiteit van productie lager ligt en het natuurlijke drogingsproces een grotere kans van slagen heeft.

Wij onderhouden voor ons product contacten met diverse gecertificeerde producenten uit de biologische sector.

Productomschrijving en toelevering

Wij stellen onder andere de volgende eisen aan ons hooi en de gronden waarop dit gras groeit:

volwassen(rijpe) grassen bij oogst
diversiteit aan grassen en kruiden
goede droging(dus geen fermentatie t.g.v. verpakt hooi)
géén gebruik van kunstmest
géén gebruik van drijfmest
géén gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen
beperkte droge bemesting
strikte beperking van planten uit de vlinderbloemfamilie

Onderscheid ten opzichte van ander leveranciers

Wij zijn ons als geen ander bewust van de noodzaak een hooisoort te leveren die gedurende het hele jaar bijdraagt aan een stabiele stofwisseling. Niet alleen voor paarden, maar ook voor andere grazers. Als kleine producent/verdeler zijn we ons er terdege van bewust dat we niet iedere paardenhouder of boerenbedrijf van hooi kunnen bedienen. Ons uitgangspunt is dan ook om als voorbeeld dienen voor andere toeleveranciers in deze sector.

Het hooi dat wij leveren laat zich omschrijven als ‘rustig’. Dat wil zeggen dat het geen grote pieken in energie kent en dus een zeer geringe kans op hoefbevangenheid(klauwproblemen) of andere stofwisselingsgerelateerde problemen met zich meebrengt. De kleinschaligheid van ons product maakt dat we moeilijk verrast kunnen worden door plotselinge veranderingen in kwaliteit.

In tegenstelling tot veel andere partijen zijn wij enkel SKAL gecertificeerd en loopt u dus geen risico niet biologisch ruwvoer te ontvangen.

Levering, formaat en inkoop

Het hooi wordt geleverd in gesloten vrachtwagencombinaties en – afhankelijk van het formaat van de combinatie – doorgaans aangeboden in aantallen van 38 tot 44 balen. Halve vrachten zijn in overleg mogelijk. Wij zijn geen Eigen Vervoerder en laten ons hooi bezorgen door reguliere transportbedrijven. In verband met lokale regelgevingen zijn deze vrachtwagens niet voorzien van machines die het hooi voor onze klant kunnen lossen. Onze afnemers dienen daarom zelf zorg te dragen voor het lossen van het voertuig. Dit kan met behulp van een heftruck, tractor met voorlader of anderzijds capabel voertuig. Alle voertuigen kunnen rondom gelost worden. Het lossen van voertuigen geschiedt geheel op risico van onze klanten.

Wanneer het regent zullen onze vervoerders op verzoek wachten met lossen om het onnodig nat worden van hooi te voorkomen. Indien onze klant zelf aangeeft toch te willen lossen geschiedt ook dit geheel voor eigen risico.

Het oogstmoment is niet alleen van invloed op de kwaliteit van het hooi, maar ook op het gewicht. Onze hooibalen hebben doorgaans een gemiddeld gewicht van 250 – 270 kilogram, maar dit kan dus fluctueren als gevolg van het productieproces. De afmeting van een ronde baal bedraagt 1.30 bij 1.30 meter.

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een factuur. Na betaling van tenminste 50% van de factuur wordt een bestelling daadwerkelijk geplaatst. Levering vindt doorgaans binnen 5 tot 8 werkdagen plaats. Zodra bij ons bekend wordt onze klant op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van levering.

Al onze prijzen zijn onderhevig aan fluctuerende valutakoersen, brandstof- en inkoopsprijzen. De gegeven prijzen zijn inclusief transportkosten en exclusief 9%BTW.

Procedure traceerbaarheid

Bij de aankoop van het product zal de producent de verkoopfactuur voorzien van een uniek nummer. Dit nummer zal corresponderen met het ordernummer op de factuur voor de afnemer.

Al onze facturen zijn voorzien van het registratienummer van onze controlerende instantie.

Controlerende instantie(SKAL): NL-bio-01

Kwaliteitscontrole en klachtenafhandeling

Wij streven ernaar een hoogwaardig product te leveren en de balen worden daarom op verschillende manieren gecontroleerd op kwaliteit. Echter, omdat het hier een natuurproduct betreft en omdat het niet mogelijk is om iedere baal fysiek te controleren voor èn na levering bij onze klant is het onmogelijk om volledige garantie op het product te geven. Tenminste 95% van ons product dient u te allen tijde droog en schimmelvrij te bereiken.

Onze producenten controleren de weilanden fysiek op toxische planten, maar gezien de grootte van deze landerijen is het onmogelijk om de aanwezigheid van onwenselijke planten of kruiden volledig uit te sluiten. Het gevreesde Jacobskruiskruid komt voor zover bekend niet voor in de gebieden vanwaar wij hooi afnemen. Ook de Herfststijlloos hebben wij nog nooitaangetroffen.

Bij ontevredenheid over ons product kunnen klanten rechtstreeks contac met ons opnemen per mail of telefoon. Indien gewenst zullen wij klachten schriftelijk aan onze klant bevestigen.

E. info@paddockparadise.eu

T. 0578 755574

Wanneer ons hooi bij levering en na visuele inspectie door de klant zelf niet in orde blijkt – denk aan schimmelplekken, vocht of andere duidelijke, zichtbare verkleuringen of afwijkingenmoet hij of zij deze constatering binnen 48 uur aan ons melden.Duidelijke zichtbare afwijkingen die in een later stadium kenbaar worden gemaakt zullen wij niet in behandeling nemen.

Niet zichtbare afwijkingen aan het product zoals broei, schimmel of overmatig stof die in een later stadium ontdekt worden kunnen altijd bespreekbaar gemaakt worden. Bij iedere klacht zullen wij zo snel mogelijk tot een passend oplossing proberen te komen en producten die niet aan de eis voldoen zullen wij zo snel mogelijk proberen te vervangen.

Education Template