Paddock Paradise Almere

 • Plaats: Almere, Flevoland
 • Aantal paarden: Ca,35
 • Oppervlakte: Ca, 2500m2
 • Opdrachtgever: Paddock Paradise Almere
 • Opdracht: - Herstel bestaande paden
  - Waterpartijen graven
  - Terrein watersturend aanleggen
  - Diverse verhardingen en ligplaatsen creëren

Dit bestaande Paddock Paradise had te kampen met enorme modder- en wateroverlast op het gehele terrein. Omdat de bestaande situatie voldoende veilig bleek voor de paarden hebben we er hier voor gekozen geen ontwerp te maken en de bestaande situatie zoveel mogelijk te handhaven.

Om dit – t.o.v. het aantal paarden – relatief kleine terrein werkbaar te maken zijn er veel hoogteverschillen aangebracht en waterpartijen ingericht. Inmiddels kan het water zich bewegen naar plekken waar het geen overlast veroorzaakt en hebben de paarden weer droge voeten.

Meer in deze categorie: « Teuge, Gelderland Epe, Gelderland »