Plaats:
Laren, Gelderland
Aantal paarden:
5 tot 10, KWPN
Oppervlakte:
ca. 20.000m2
Opdrachtgever:
particulier
Opdracht:
-ontwerp, 2D, zwartwit
-aanleg padenstelsel
-plaatsen afrastering
-kleinschalig beplantingsplan
-inzaaien grassen en kruiden
 • Laren
 • Laren
 • Laren
 • Laren

Overzicht

Uitgangspunt van dit plan is de inrichting van een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving voor paarden waarbij cultuurlandschappelijke waarden gewaarborgd dan wel hersteld worden en sprake is van een toename van biodiversiteit in en om het perceel. De soortensamenstelling van planten is dan ook een belangrijke overweging geweest. Dit komt onder andere tot uiting in de aanleg van soortenrijke elementen en het gebruik van inheemse, streekeigen soorten bomen en struiken.

Het terrein is aangelegd met twee soorten gebiedseigen zand. De bestaande poel is vergroot en het gehele terrein is afwaterend aangelegd richting de poel. Rondom het perceel worden knip- en scheerhagen, bomen en struweelhagen geplant. Ook op de nieuw aangelegde houtwal worden inheemse plantensoorten geplant.

Naast de cultuurlandschappelijke inpassing van de beplanting heeft het ook een functie. Op termijn zullen er door de grote diversiteit aan planten over het gehele terrein schaduwvormers en windschutten ontstaan voor de paarden.

Soortenlijst beplanting:              

 • Meidoorn (Craetagus)
 • Hazelaar (Corylus avellana)
 • Krent (Amelanchier lamarckii)
 • Gelderse roos (Viburnum opulus)
 • Rode Kornoelje (Cornus sanguinea)
 • Hondsroos (Rosa Canina)
 • Veldesdoorn (Acer campestre)
 • Kardinaalsmuts (Euonymus)
 • Zwarte bes (Ribes nigrum)
 • Zwarte els knotboom (Alnus glutinosa)
 • Zomereik (Quercus robur)
 • Fladderiep (Ulmus laevis)
 • Lijsterbes (Sorbus)

Gras- en kruidenmengsel:

Grassen (90%)

 • Timotee (Phleum pratense subsp. Pratense)