Paddock Paradise™

Wat is het belang van een juiste huisvesting voor uw paard?

Bij de huisvesting van alle soorten paarden moet rekening worden gehouden met hun enorme behoefte aan bewegingsvrijheid en sociale vrijheid. Deze drang tot bewegen en samenzijn zit ingebakken in het DNA van alle paarden, pony’s en ezels. Beweging en de hiërarchie van een kudde vormen een wezenlijk onderdeel van hun overlevingsstrategie en zijn onmisbaar voor hun gezondheid en welzijn.

Verder is een zo natuurlijk mogelijk dieet van groot belang. Hoewel er nog geen onderzoek gedaan is naar wat paarden in het wild exact eten aan planten en kruiden, is het wel duidelijk dat paarden de hele dag over kleine hoeveelheden vezelrijk ruwvoer met een laag gehalte aan suikers en zetmelen moeten kunnen beschikken.

Op stal of in paddocks staan de meeste paarden geïsoleerd, krijgen ze weinig tot geen bewegingsvrijheid en moeten ze zich schikken in vaste voertijden. Een paard dat veel weidegang krijgt heeft weliswaar de vrijheid van bewegen, maar het consumeert in de meeste gevallen ook grassoorten die slecht passen bij het paard als diersoort. Gelukkig wordt steeds vaker het belang ingezien van beweging, socialisering en continuïteit in de aanvoer van goed ruwvoer.

Goede huisvesting is vanzelfsprekend ook van belang voor de ontwikkeling van de hoeven van onze paarden. Net als bij dieren die leven onder natuurlijke omstandigheden spelen alle aspecten van het leven een rol wanneer het gaat om de conditie en ontwikkeling van een gezonde voet. Wanneer we willen dat onze paarden en hun hoeven optimaal kunnen functioneren, dan moeten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk elementen aanwezig zijn om aan dit doel tegemoet te komen. Iedere vorm van beweging of druk die uitgeoefend wordt op een paard vindt zijn weg naar de hoef. Waar bijvoorbeeld slijtage resulteert in groei en groei resulteert in vorm, zal het ene soort voer gezondheid teweeg brengen terwijl het andere voer misschien problemen in de hand werkt.

Ieder paard is in staat om blootsvoets te werken op ieder terrein, maar het zijn vooral de omstandigheden naast het werk die hier de mogelijkheden voor vormen. Huisvesting is wat dat betreft een groot en divers onderwerp en wij helpen u graag om hierin de juiste keuzes te maken.

Wat is een Paddock Paradise™?

Afhankelijk van de beschikbaarheid van water, voedsel en onderlinge sociale druk kunnen paarden in het wild wel tot 30 kilometer per etmaal afleggen. Het grootste gedeelte van deze tijd zal het dier etend doorbrengen, zo’n 14 tot 16 uur per dag. Deze in het wild levende paarden hebben een sociaal netwerk waarin de natuurlijke hiërarchie van essentieel belang is voor overleving en optimale gezondheid.

Een Paddock Paradise™ is de gedomesticeerde versie van deze natuurlijke leefomgeving. Het is eenvoudig een simulatie van de natuurlijke situatie. Net als in het wild bestaat een Paddock Paradise™ uit een eindeloos systeem van paden binnen een vaststaand gebied waarin de paarden zich 24/7 ophouden. Binnen dit padenstelsel worden de paarden gevoerd en beschermd tegen invloeden van buitenaf.

U kunt zich misschien voorstellen dat het ontwerp van grote invloed is op de werkbaarheid van dit systeem. Want hoe breed worden deze paden? En hoe lang? Waar leiden ze naartoe en hoe leg je deze veilig aan? Ook rijst de vraag welke ondergronden je moet gebruiken, hoe en wat je voert en hoe je de paden het hele jaar door droog en begaanbaar kunt houden.

Allemaal zaken waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Onze ervaring voorziet dan ook in oplossingen voor ieder perceel ongeacht de grootte of grondsoort.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met gebruikmaking van de kennis binnen onze organisatie kunnen wij u de best mogelijke oplossingen aanbieden voor alle uitdagingen die de aanleg van dit unieke systeem met zich mee brengt.

We werken nauw samen met een gespecialiseerde landschapsdeskundige en diverse grondverzetbedrijven gespecialiseerd in natuurbouw. Wij maken voor u het ontwerp en begeleiden desgewenst de aanleg van start tot finish. In al onze ontwerpen houden we rekening met de landschappelijke waarden van het betreffende perceel en bieden we oplossingen voor bijvoorbeeld afwatering en mogelijke beperkingen van de bodem.

Uiteraard is het paard leidend in onze afwegingen en heeft u als eigenaar de nodige invloed op het ontwerp.

Verder hebben wij een eigen productlijn ontwikkeld met voerstations, we verkopen biologisch gecertificeerd hooi en voorzien in afrasteringen die het meest geschikt zijn voor ons huisvestingssysteem.

Wat is onze werkwijze?

Wij komen graag bij u thuis of op uw bedrijf om samen met u een plan van aanpak te maken, of u eenvoudig te informeren over het natuurlijk huisvesten van uw paarden en/of de verzorging van de hoeven. Tijdens dit consult inventariseren we de huidige situatie en bekijken we alle mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren.

Met betrekking tot het aanleggen van een Paddock Paradise™: iedere opdracht die wij van u ontvangen werken we gefaseerd af. Vooral bij het ontwerpen en het al dan niet begeleid aanleggen is dit erg prettig werken, want u kunt op ieder moment bepalen hoe het traject verder verloopt. Met ons als begeleidende partij bent u op voorhand op de hoogte van de realisatiekosten, weet u wat er speelt en voorkomt u onnodige fouten door aannemers, onderaannemers of uzelf.

Meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? We horen graag van u!